NET METERING

Το πρόγραμμα Ενεργειακού Συμψηφισμού ή Net Metering, με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στη στέγη ενός ακινήτου, μπορεί να μειώσει έως και να μηδενίσει το ενεργειακό κόστος μιας εγκατάστασης. Η σωστή μελέτη, κατασκευή και παρακολούθηση των Φωτοβολταικών Συστημάτων που εγκαθίστανται παίζει σημαντικό ρόλο στην απόδοση και την αποτελεσματικότητα τους.

Η MGD Energy, με εμπειρία στην κατασκευή και συντήρηση Φωτοβολταικών Σταθμών σε όλη την Ελλάδα, έχει την τεχνογνωσία να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης, προμήθειας και εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε βιομηχανικά, εμπορικά ή οικιτσικά κτίρια. Χρησιμοποιεί τα πιο σύγχρονα μέσα προκειμένου να προτείνει την καλύτερη τεχνοοικονομικά λύση βάσει του ενεργειακού προφίλ της επιχείρησης ή της κατοικίας που αναλαμβάνει.

Η MGD ENERGY διασφαλίζει την ποιότητα ακολουθώντας αυστηρές προδιαγραφές σε κάθε στάδιο υλοποίησης της επένδυσης:

ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ενεργειακή Ανάλυση λαμβάνοντας υπόψη το ενεργειακό προφίλ κατανάλωση

Τεχνοοικονομική Ανάλυση Επένδυσης

Μελέτη εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη προσανατολισμό, στατικότητα, ηλεκτρολογικές απώλειες και σκιάσεις επί του ακινήτου

Κατασκευή φωτοβολταϊκού συστήματος με εφαρμογή αυστηρών Μέτρων Ατομικής Προστασίας και κατάθεση Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ)

Συντήρηση Φωτοβολταϊκού συστήματος με χρήση εξειδικευμένων οργάνων και των πιο σύγχρονων διεθνών προτύπων

Τα οφέλη μιας επένδυσης ενεργειακού συμψηφισμού – Net Metering είναι:

ΤΑ ΟΦΕΛΗ

Δραματική μείωση του κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Προστασία του καταναλωτή από μελλοντικές αυξήσεις των τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Προστασία του περιβάλλοντος

Χρήση του φωτοβολταϊκού ως marketing tool για προώθηση του πράσινου προφίλ της επιχείρησης

Απλή διαδικασία Αδειοδότησης

Σύντομος χρόνος ολοκλήρωσης  της επένδυσης

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης, ή σε όμορό τους, ενώ επιτρέπεται η εγκατάσταση τόσο σε κτίρια όσο και επί του γηπέδου.

Το όριο ισχύος για καταναλώσεις Χαμηλής Τάσης τίθεται στα 20kW για το διασυνδεδεμένο σύστημα ή μέχρι 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ορίου των 20kW. Σε περίπτωση Μέσης Τάσης το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, αλλά σε κάθε περίπτωση το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ισχύος Φωτοβολταϊκού συστήματος τίθεται στο 1 MW.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νομικά ή φυσικά [ρόσωπα που έχουν την κυριότητα, είτε εκμισθώνουν το χώρο εγκατάστασης (δεν ισχύει στο Ειδικό Πρόγραμμα Φ/Β σε κτίρια)

Πιστοποιημένη για Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 και ISO 14001:2015, ενώ διαθέτει σταθμούς βάσης υποστήριξης των υπηρεσιών της, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

ΕΡΓΑ ΝΕΤ METERING

           INNOVATIONS

Τα MGD CARPORTS αποτελούν την καινοτομία του μέλλοντος αφού δεν προστατεύουν απλά τα αυτοκίνητα αλλά, χάρη στα προεγκατεστημένα Φωτοβολταικά panels, παράγουν και πράσινη ενέργεια.

Τα MGD CARPORTS προσφέρουν Προστασία x 3 αφού προστατεύουν τα οχήματα, το περιβάλλον αλλά και τον λογαριασμό του Ηλεκτρικού Ρεύματος!

Οι κατασκευές MGD CARPORTS είναι σχεδιασμένες ώστε να αντέχουν στο χρόνο αλλά και να ταιριάζουν με κάθε τύπο φωτοβολταϊκού πλαισίου. Η τοποθέτησή τους πραγματοποιείται από την ειδική ομάδα της MGD ENERGY άμεσα και εύκολα, ενώ δεν απαιτούν υψηλό κόστος συντήρησης.

“Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων γιατί το μέλλον της αυτοκίνησης είναι στην πρίζα”

Στις μέρες μας, όλο και περισσότεροι οδηγοί στρέφονται στην ηλεκτροκίνηση, η αγορά αυτοκινήτου εκτιμά ότι μέχρι το 2030 ένα στα τρία οχήματα στην Ελλάδα θα είναι ηλεκτρικό.

Η MGD Energy δεν θα μπορούσε να λείπει από το μέλλον της αυτοκίνησης. Έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία ώστε να αναλαμβάνει τη μελέτη και εγκατάσταση του κατάλληλου φορτιστή για κάθε ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή και το στόλο των ηλεκτρικών εταιρικών σας οχημάτων.

Μαζί με την ηλεκτροκίνηση αλλάζουν και τα στέγαστρά! Τα MGD CARPORTS, χάρη στα προεγκατεστημένα Φωτοβολταικά πλαίσια, παράγουν πράσινη ενέργεια μετατρέποντας ένα απλό στέγαστρο σε Σταθμό Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Η εγκατάσταση των Σταθμών γίνεται από εξειδικευμένη ομάδα της MGD ENERGY εύκολα και γρήγορα.

Fill in the following Form