Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Δυνάμει της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής χάριν συντομίας η «Πολιτική») σας ενημερώνουμε σχετικά με τις πρακτικές μας που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να λάβουμε είτε απ’ ευθείας από εσάς είτε από τις συναλλαγές μας με εσάς, τον τρόπο που ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε, τον τρόπο που τα προστατεύουμε διατηρώντας τα ασφαλή, σε ποιον ενδέχεται αυτά να κοινοποιηθούν, καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας.

Η επιχείρησή μας σας ενημερώνει ότι, μόνο εάν το επιθυμείτε, είναι πιθανό να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας εμπιστεύεστε, σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία που ισχύει και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, όπως ισχύει.

Η επιχείρησή μας και τα τυχόν υποκαταστήματα που αυτή διατηρεί προσπαθούν διαρκώς να λαμβάνουν τα τεχνικά και οργανωτικά εκείνα μέτρα, τα οποία διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία χρησιμοποιούμε πάντα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

Η παρούσα Πολιτική αποτελεί μία σύνοψη των πρακτικών που χρησιμοποιούμε για να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δύναται να αναπροσαρμόζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σεβόμενοι τη σημασία της ιδιωτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων και θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία τους.

 

I. Ποιοι είμαστε – Πεδίο Εφαρμογής

Η εταιρία MGD Energy είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε. Η εταιρία είναι ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» για τους σκοπούς της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική ισχύει σε όλα τα υποκαταστήματα που τυχόν διαθέτει, τα οποία είναι επίσης υποχρεωμένα να τηρούν τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων και ευθύνονται για κάθε τυχόν παραβίαση της παρούσας Πολιτικής και της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για κάθε υπηρεσία ή λειτουργία που παρέχεται από εμάς και αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική ή παραπέμπει σε αυτή (στο εξής καλούμενες από κοινού οι «Υπηρεσίες» μας), για τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, για κάθε τοποθεσία web ή εφαρμογή online, κάθε προωθητική ενέργεια της ΜGD Energy online και offline, για πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας, είτε χρησιμοποιείται οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή άλλη συσκευή, καθώς και κατά την παροχή Υπηρεσιών μας δίχως την χρήση των κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονικών μέσων.

Σημειώνουμε ότι είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε, δεν θα πρέπει να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών μας.

 

II. Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων

Ως «Προσωπικά δεδομένα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).

Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, θρησκευτική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου).

Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό κινητού τηλεφώνου, ονόματα χρήστη, προσωπικές προτιμήσεις και αγοραστικές συνήθειες, περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη. Επιπλέον, είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν μοναδικά αριθμητικά αναγνωριστικά, όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή σας, καθώς και cookies.

 

Α. Σκοποί συλλογής των δεδομένων

Η συλλογή των δεδομένων από την πλευρά μας πραγματοποιείται για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών που μας ζητήσατε και με γνώμονα την βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, συλλέγουμε δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών: με σκοπό την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες σας, παροχή προσωποποιημένων και βελτιωμένων υπηρεσιών βασιζόμαστε σε παλαιότερες προτιμήσεις σας, για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών που ταιριάζουν στις ανάγκες σας, για να σας ενημερώνουμε και τις προσφορές και τις υπηρεσίες μας κλπ.,
 • Την ασφάλεια των συστημάτων μας,
 • Την συμμόρφωσης με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Β. Ποια δεδομένα συλλέγουμε;

1. Δεδομένα που υποχρεούμεθα να ζητήσουμε από εσάς για την παροχή των Υπηρεσιών μας

 • Για την χρήση των υπηρεσιών μας η συλλογή ορισμένων προσωπικών δεδομένων ή πληροφοριών ταυτοποίησης χρήστη (PII) είναι απαραίτητη. Στο πλαίσιο αυτό, ζητούμε στοιχεία πελάτη (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, αριθ. ΑΦΜ, τηλέφωνο επικοινωνίας μια διεύθυνση κατοικίας)
 • Επίσης, ενδέχεται να αποθηκεύονται ορισμένα στοιχεία τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα αυτή (λ.χ. η ιστοσελίδα από την οποία τυχόν συνδεθήκατε με την παρούσα ιστοσελίδα, η ημερομηνία της επίσκεψής σας κλπ.). Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται με σκοπό να βελτιώσουμε την ποιότητα και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας.

Τα δεδομένα σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός χρήστη με μοναδικό τρόπο μεταξύ άλλων, με σκοπό την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων, μηνυμάτων ή περιεχόμενο.

 

2. Πληροφορίες που εσείς μας παρέχετε

 1. Κατά τη πλοήγησή σας στον ιστότοπο ενδέχεται να σας ζητηθεί η υποβολή προσωπικών σας πληροφοριών προκειμένου να επωφεληθείτε ορισμένων υπηρεσιών/ παροχών μας. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας για θέματα σχετικά με την λειτουργία της σελίδας και τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες. Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας είναι δυνατόν να δημιουργήσετε λογαριασμούς/ προφίλ, για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε πληροφορίες, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, e-mail,
 2. Σε περίπτωση συμμετοχής σε κάποιο διαγωνισμό μας ή προωθητική μας ενέργεια, ενδέχεται να σας ζητηθεί ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, e-mail, προσωπικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντα κλπ


3. Πληροφορίες αναφορικά με την χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών μας

Ενδεικτικά:

 • Πληροφορίες συσκευής (π.χ. μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής, διεύθυνση IP, ρυθμίσεις συσκευής για πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας κλπ.),
 • Πληροφορίες τοποθεσίας (π.χ. GPS συσκευής σας κλπ.),
 • Λοιπές πληροφορίες αναφορικά με την χρήση των υπηρεσιών μας από εσάς (π.χ. αλληλεπίδραση με περιεχόμενο που προσφέρεται μέσω μιας Υπηρεσίας),
 • Μέσω των cookies του browser που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας στον Ιστοχώρο μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε, να προωθήσουμε και να δρομολογήσουμε με ακρίβεια το αίτημά σας. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του browser που χρησιμοποιείτε για τους σκοπούς της διαχείρισης του συστήματός μας και για να καταρτίζουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες για τους επισκέπτες στον Ιστοχώρο μας, στατιστικού καθαρά χαρακτήρα, οι οποίες δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα κανενός φυσικού προσώπου,
 • Επικεφαλίδες παραπομπής (referrer headers), δεδομένα αναγνώρισης του προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης και της έκδοσής του, καθώς και εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων (web beacons) και ετικέτες (tags).

Όταν χρησιμοποιείτε τις φόρμες επικοινωνίας προκειμένου να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες ή να αναρτήσετε ένα σχόλιο και αυτό στο πλαίσιο της διερεύνησης του αιτήματός σας ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε Διαβάστε την Πολιτική σχετικά με τα cookies και ελέγξτε τον Πίνακα ρυθμίσεων cookies για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies.

 

4. Λοιπές πληροφορίες που συλλέγουμε 

Συλλέγουμε πληροφορίες κατά την χρήση των υπηρεσιών μας, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Επιπλέον, ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς από δημόσια και εμπορικά διαθέσιμες πηγές, σύμφωνα πάντα με όσα επιτρέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων όταν επιλέγετε να συνδεθείτε με τις υπηρεσίες αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να μας χορηγήσετε τις πληροφορίες που τυχόν σας ζητηθούν, κατά τα ανωτέρω, για την παροχή από την πλευρά μας των αιτούμενων υπηρεσιών, γεγονός που ενδεχομένως βέβαια να επηρεάσει τη δυνατότητα χρήσης αυτών από εσάς.

 

ΙΙΙ. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας

Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να είναι:

 1. Η συγκατάθεσή σας,
 2. Το έννομο συμφέρον μας και,
 3. Ειδικότερα:
 • Για νομικούς λόγους, όταν η επεξεργασία απαιτείται από τη κείμενη νομοθεσία,
 • Για την εκτέλεση μιας σύμβασης (για να παράσχουμε τις Υπηρεσίες που ζητήσατε από εμάς),
 • Για την βελτίωση των Υπηρεσιών μας: με γνώμονα την ποιοτική αναβάθμισή των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών και κατανοώντας καλύτερα τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας, είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ακόμα καλύτερες Υπηρεσίες,
 • Η ασφάλεια των εργαλείων μας: να προστατεύουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε (τους ιστότοπου, συσκευές μας κλπ.), να διασφαλίσουμε ότι λειτουργούν σωστά και βελτιώνονται διαρκώς.

Για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, στηριζόμαστε σε ορισμένες νομικές βάσεις, ανάλογα με το πώς δραστηριοποιείστε στον διαδικτυακό μας τόπο.

 

IV. Τρόπος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Η MGD Energy, ως υπεύθυνος επεξεργασίας με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων θα έχει στη διάθεσή της αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας ως υποκείμενα αυτών μόνο για το διάστημα που απαιτείται και αποκλειστικά για τον σκοπό της κάθε επεξεργασίας. Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο οι νόμιμοι αποδέκτες αυτών (π.χ. εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι), όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ενδέχεται τα δεδομένα σας να μεταβιβαστούν σε περαιτέρω αποδέκτες, στους οποίους η MGD Energy αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της και οι οποίοι θα ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό μας στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης, για την επίτευξη του ως άνω νόμιμου σκοπού.

Στις περιπτώσεις αυτές η MGD Energy παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο. Επιπλέον, τα δεδομένα διαβιβάζονται και σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και ενημέρωσης για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές, με την προϋπόθεση ότι έχει παρασχεθεί συγκατάθεση από κάθε φυσικό πρόσωπο.

Για τα στοιχεία των αποδεκτών μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ……………….. Πέραν των ανωτέρω, τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους – αποδέκτες ή σε τρίτες χώρες για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, χωρίς τη προηγούμενη ενημέρωση και ρητή συγκατάθεση σας. 

 

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 1. στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες,
 2. σε άλλα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας, που με βάση τις καταστατικές τους διατάξεις έχουν τέτοιο δικαίωμα και αρμοδιότητα.

 

V. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

 • Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
 • Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
 • Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities) και σε κάθε άλλη περίπτωση όπου η επεξεργασία στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στον/στην ……… …………. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση Λ. Κηφισίας, αριθ. 10-12, Μαρούσι Αττικής, e-mail: info@mgd-energy.gr, τηλέφωνο: +30 210 6129 615. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

 

VI. Tα δικαιώματά σας 

Σεβόμαστε το δικαίωμά σας για προστασία της ιδιωτικής σας ζωής. Τα δικαιώματά σας για τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων σας έχουν ως εξής:

 1. Δικαίωμα στην ενημέρωση: έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και όσον αφορά τα δικαιώματά σας αυτά καθαυτά. Αυτός είναι ο λόγος που σας παρέχουμε τις πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα Πολιτική,

 2. Δικαίωμα πρόσβασης – επικοινωνίας του υποκειμένου με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς (με την επιφύλαξη ορισμένων εκ του Νόμου περιορισμών), καθώς και επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται κατωτέρω. Για την παροχή των πληροφοριών που τυχόν ζητήσετε, ενδέχεται να επιβάλλουμε μια εύλογη χρέωση, η οποία λαμβάνει υπ’όψιν τα διοικητικά έξοδα που αυτή συνεπάγεται, ενώ προδήλως αβάσιμα,υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα αιτήματα ενδέχεται να μην τύχουν απάντησης,

 3. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς, όταν η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας. Η εν λόγω ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης αυτής το χρονικό διάστημα πριν από την ανάκλησή της. Αν επιθυμείτε να εναντιωθείτε και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνήστε μαζί μας με τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω,

 4. Δικαίωμα διόρθωσης δεδομένων: Στην περίπτωση εσφαλμένων ή/και μη επίκαιρων δεδομένων ή/και μη πλήρως συμπληρωμένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να διορθώσετε τα δεδομένα σας είτε μέσω του λογαριασμού σας, εφ’ όσον διαθέτετε, είτε επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται κατωτέρω,

 5. Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων από τα αρχεία μας: Σε κάποιες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας. Επισημαίνεται ότι δεν πρόκειται για απόλυτο δικαίωμα, καθώς ενδέχεται να έχουμε νομικούς ή βάσιμους λόγους να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας. Εφ’ όσον επιθυμείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, επικοινωνήστε μαζί μας με τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω,

 6. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας. Εφ’ όσον μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, τα αποθηκεύουμε αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ούτε να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω. Σύμφωνα με τον Νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), το εν λόγω δικαίωμα ισχύει στις κάτωθι περιγραφόμενες περιπτώσεις:
 • η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, από εσάς) για μια χρονική περίοδο που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων,
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, εσείς) αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητάει αντ’ αυτής τον περιορισμό της χρήσης τους,
 • ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (δηλαδή, η εταιρία) δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για την θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 • το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, εσείς) έχει αντιρρήσεις στην επεξεργασία για όσο καιρό αναμένεται η επαλήθευση του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του Υπεύθυνου Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων υπερισχύουν αυτών του υποκειμένου των δεδομένων.

7. Δικαίωμα εναντίωσης με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων:

 • Έχετε τη δυνατότητα να εναντιωθείτε στην λήψη κοινοποιήσεων άμεσης εμπορικής προώθησης. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω, ή ακόμα πιο εύκολα, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «ΔΙΑΓΡΑΦΗ» («Unsubscribe »),
 • Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται σε έννομο συμφέρον κατά τα ανωτέρω, καθώς θεωρείτε ότι επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας.

 • 8. Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα αντιγραφής ή μετακίνησης δεδομένων από τη βάση δεδομένων μας σε άλλη. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση δεδομένων που εσείς έχετε παράσχει και η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε κάποια σύμβαση και η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

  Για τον χειρισμό των αιτημάτων σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, ενδέχεται να ζητήσουμε επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

   

  VII. Στοιχεία Επικοινωνίας

  Για οποιαδήποτε απορία, ερώτηση ή προβληματισμό, απευθυνθείτε στην εταιρεία μας μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση info@mgd-energy.gr ή αποστείλετε επιστολή στην κάτωθι διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 10-12 , ΤΚ 151225, Μαρούσι Αττικής

  Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης: 04.12.2023 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πότε η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση και πότε σε άλλους νόμιμους λόγους, βλέπε ανωτέρω ενότητα «ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ».