ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Η απόδοση ενός Φωτοβολταϊκού σταθμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του. Ειδικότερα, η σωστή συντήρηση διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού και συνεπώς τη μέγιστη δυνατή παραγωγή ενέργειας.

Προκειμένου να εξασφαλίσει την υψηλότερη δυνατή απόδοση, η MGD ENERGY παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης. Διαθέτει Τεχνικές Βάσεις Συντήρησης σε όλη την Ελληνική Επικράτεια που εξυπηρετούν περισσότερους από 120 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος άνω των 50 MW.

Ο έλεγχος της ομαλής Λειτουργίας των Φωτοβολταϊκών Σταθμών πραγματοποιείται από εξειδικευμένες ομάδες (service personnel) που χρησιμοποιούν τις πιο σύγχρονες μεθόδους προκειμένου να παρακολουθούν 24/7 και τον πιο απομακρυσμένο Σταθμό.

H MGD ENERGY είναι η πρώτη εταιρία που δίνει στους πελάτες της τη δυνατότητα να ελέγχουν τη Λειτουργία και Συντήρηση των Σταθμών τους από το desktop ή το κινητό τους μέσω της πρωτοποριακής εφαρμογής, MyMGD. Η MGD Energy είναι πιστοποιημένη για Συντήρηση Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο απομακρυσμένος έλεγχος αποτελεί σημαντική υπηρεσία για την MGD ENERGY. Η εύρυθμη λειτουργία εξασφαλίζεται από τη χρήση αξιόπιστων συστημάτων τηλεμετρίας Φωτοβολταικών Σταθμών, σε συνδυασμό με την άμεση ανθρώπινη παρέμβαση.

Οι εγκαταστάσεις ελέγχονται καθημερινά, σε 24ωρη βάση, μέσω ενός προηγμένου λογισμικού που ειδοποιεί για τυχόν σφάλματα, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Οι εξειδικευμένες ομάδες μηχανικών (service personnel) της MGD ENERGY που βρίσκονται σε όλη Ελλάδα είναι πάντα έτοιμες να παρέμβουν ώστε να λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα, όπου και αν βρίσκεται.

Oι πελάτες της MGD ENERGY αισθάνονται σίγουροι καθώς μπορούν να ενημερώνονται ανελλιπώς από την 24ωρη γραμμή υποστήριξης, αλλά και από την εφαρμογή ΜyMGD που δείχνει την κατάσταση των Πάρκων σε πραγματικό χρόνο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Σε περίπτωση βλάβης, η MGD ENERGY ακολουθεί μια σειρά διαδικασιών που εξασφαλίζουν την άμεση αποκατάσταση, χωρίς περιττά έξοδα.

Aφού καταγραφεί και μελετηθεί λεπτομερώς η βλάβη, η εταιρία επικοινωνεί με τον κατασκευαστή ή προμηθευτή του ελαττωματικού εξοπλισμού προκειμένου να ελέγξει αν βρίσκεται εντός εγγύησης. Κατόπιν αναλαμβάνει την επιστροφή του και την παραλαβή και εγκατάσταση του νέου. Tέλος, η εταιρία ενημερώνει τους πελάτες της με αναφορά που περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Η MGD ENERGY ελέγχει και αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση των Φωτοβολταικών Πάρκων που αναλαμβάνει, ενώ οι πελάτες της λαμβάνουν πλήρη ενημέρωση της απόδοσης των Φωτοβολταϊκών Σταθμών μέσω της εφαρμογής MyMGD.

εφαρμογή myMgd

MyMGD

H custom εφαρμογη της MGD Energy που επιτρέπει στους πραγματικο χρόνο τη λειτουργία και συντήρηση των Φωτοβολταικ πραγματικο χρόνοών…. 

Μάθετε περισσότερα εδώ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

H ομάδα μηχανικών της MGD ENERGY, με τη βοήθεια ειδικά διακριβωμένων οργάνων, πραγματοποιεί μια σειρά ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών ελέγχων, προκειμένου να εντοπίζει τα συστήματα που χρειάζονται Προληπτική Συντήρηση.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την άμεση αντικατάσταση αναλώσιμων όπως και προληπτικό έλεγχο ισχύος, της οποίας η μεταβολή μπορεί να σηματοδοτεί κάποια βλάβη.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Φωτοβολταϊκών πλαισίων

Στοιχειοσειρών

Ηλεκτρικών πινάκων

Inverter

Καλωδιώσεων

Γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας υποσταθμών Μ.Τ.

Συστημάτων ασφαλείας και επιτήρησης

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Λίπανση τυχόν κινούμενων μερών

Έλεγχος συσφίξεων

Έλεγχος βάσεων στήριξης για τυχόν φθορές

DHCJKDCLKLCKSDC

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

O καθαρισμός των πλαισίων και του αγροτεμαχίου κάθε Σταθμού είναι απαραίτητος για την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του. Η MGD ENERGY έχει τη γνώση και τον απαραίτητο εξοπλισμό που διασφαλίζουν την προστασία της επένδυσης.

Eιδικά καταρτισμένες ομάδες αναλαμβάνουν τον περιοδικό καθαρισμό των Φωτοβολταικών Πλαισίων με τη χρήση των κατάλληλων μεθόδων. Ο καθαρισμός πραγματοποιείται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες με τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη. Ο καθαρισμός του αγροτεμαχίου εξασφαλίζει την εύκολη προσβασιμότητα στο Σταθμό, αποτελεσματική παθητική πυρασφάλεια και την αποτροπή μη ελεγχόμενων φωτοσκιάσεων, πραγματοποιείται δε, μία με δύο φορές το χρόνο ή οποτεδήποτε οι συνθήκες το απαιτούν.

Οι πελάτες της MGD ENERGY μπορούν να παρακολουθούν τις προκαθορισμένες ημερομηνίες καθαρισμών μέσω της εφαρμογής ΜyMGD.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
Η MGD ENERGY ελέγχει και αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση των Φωτοβολταικών Πάρκων που αναλαμβάνει, ενώ οι πελάτες της λαμβάνουν πλήρη ενημέρωση της απόδοσης των Φωτοβολταϊκών Σταθμών μέσω της εφαρμογής MyMGD.

εφαρμογή myMgd

MyMGD

H custom εφαρμογη της MGD Energy που επιτρέπει στους πραγματικο χρόνο τη λειτουργία και συντήρηση των Φωτοβολταικ πραγματικο χρόνοών…. 

Μάθετε περισσότερα εδώ

Fill in the following Form