Ηλεκτροκίνηση και Επιχειρηματική Βιωσιμότητα

Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων με Φωτοβολταϊκά Στέγαστρα στο δρόμο της επιχειρηματικής βιωσιμότητας.

Στο σημερινό επιχειρηματικό τοπίο, η βιωσιμότητα δεν είναι πλέον ένα σύνθημα- είναι μια θεμελιώδης αναγκαιότητα. Οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο υιοθετούν περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες με οικολογική συνείδηση.  Ο συνδυασμός δύο πράσινων τεχνολογιών όπως, των ηλιακών φωτοβολταϊκών στεγάστρων και των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) μπορεί να ενισχύσει σημαντικά το προφίλ βιωσιμότητας μιας επιχείρησης.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών στεγάστρων και των φορτιστών EV μαζί;

Τα φωτοβολταϊκά στέγαστρα εξυπηρετούν διπλό σκοπό, καθώς παρέχουν σκιά στα σταθμευμένα οχήματα, ενώ ταυτόχρονα παράγουν καθαρή, ανανεώσιμη ενέργεια.  Οι επιτόπιοι σταθμοί φόρτισης EV προσφέρουν ευκολία και υποστηρίζουν την υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Συνδυάζοντας τις δύο τεχνολογίες, οι επιχειρήσεις κάνουν ένα σημαντικό βήμα στο να πετύχουν τους στόχους βιωσιμότητας ενώ ταυτόχρονα μειώνουν τα λειτουργικά τους έξοδα.

Οικονομικά κίνητρα

Πολλές κυβερνήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας προσφέρουν φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα και εκπτώσεις για να ενθαρρύνουν τις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά αμαξοστάσια και οι φορτιστές EV.  Οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από το μειωμένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και τη μειωμένη εξάρτηση από το δίκτυο, με αποτέλεσμα μακροπρόθεσμη οικονομική εξοικονόμηση.  Μελέτες περιπτώσεων παρέχουν απτές αποδείξεις ότι οι επιχειρήσεις αποκομίζουν τα οικονομικά οφέλη από την υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών.

Εξηλεκτρισμός και ψηφιοποίηση

Οι έξυπνες λύσεις φόρτισης και τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας βελτιστοποιούν τη χρήση ενέργειας και τα χρονοδιαγράμματα φόρτισης, βελτιώνοντας περαιτέρω την αποδοτικότητα.  Η εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) για μεγάλους στόλους επιφέρει αποδοτικότητα κόστους μέσω δυναμικών τιμoλογίων και βελτιστοποίησης του προφίλ κατανάλωσης ενέργειας. Με την ενσωμάτωση έξυπνων υποδομών φόρτισης και φωτοβολταϊκών (PV) στεγάστρων, οι επιχειρήσεις με εταιρικούς στόλους μπορούν να επωφεληθούν από δυναμική τιμολόγηση, φορτίζοντας τα οχήματα κατά τις ώρες εκτός αιχμής, όταν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλότερες, μειώνοντας έτσι τα συνολικά λειτουργικά έξοδα. Επιπλέον, τα φωτοβολταϊκά αμαξοστάσια επιτρέπουν την παραγωγή καθαρής ενέργειας, μειώνοντας την εξάρτηση από το δίκτυο και ενδεχομένως επιτρέποντας ακόμη και τη δημιουργία εσόδων μέσω της πώλησης πλεονάζουσας ενέργειας. 

Σε συνδυασμό με την αποθήκευση ενέργειας και τη συμμετοχή σε εικονικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας (VPP), οι εγκαταστάσεις αυτές παρέχουν ευελιξία στη διαχείριση του δικτύου μέσω προγραμμάτων απόκρισης στη ζήτηση, προσθέτοντας μια πολύτιμη ροή εσόδων. Ταυτόχρονα, τα φωτοβολταϊκά carports όχι μόνο παράγουν καθαρή ενέργεια αλλά, λειτουργώντας ως στέγαστρα, παρέχουν σκιά μειώνοντας έτσι την ανάγκη για ενεργοβόρα συστήματα ψύξης. 

Εφαρμογή

Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων και φορτιστών ηλεκτρικού ρεύματος είναι αρθρωτές, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να επεκταθούν καθώς οι δραστηριότητές τους αυξάνονται.  Οι τεχνολογίες αυτές είναι προσαρμόσιμες στις αναδυόμενες τεχνολογίες και στις κανονιστικές αλλαγές, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη καταλληλόλητα. Η ανάδειξη της ευελιξίας αυτών των λύσεων τις τοποθετεί ως υγιή επένδυση για το μέλλον.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αξιολογήσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες και τη ζήτηση φόρτισης EV για να καθορίσουν το βέλτιστο μέγεθος και τη διαμόρφωση του συστήματος.  Ο προϋπολογισμός και οι επιλογές χρηματοδότησης αποτελούν κρίσιμες εκτιμήσεις και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διερευνήσουν τα διαθέσιμα κίνητρα για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης επένδυσης.  Η πλοήγηση σε άδειες, κανονισμούς και υλικοτεχνική υποδομή εγκατάστασης είναι απαραίτητη για ένα επιτυχημένο έργο.

Συντήρηση και υπηρεσίες O&M

Η συνεχής συντήρηση είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τα φωτοβολταϊκά αμαξοστάσια όσο και για τους φορτιστές EV ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του συστήματος και να μεγιστοποιείται η μακροζωία του. H επιλογή ενός έμπειρου και αξιόπιστου συνεργάτη διασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση και την απρόσκοπτη λειτουργεία των σταθμών. Οι αξιόπιστοι πάροχοι προσφέρουν τεχνογνωσία, εμπειρία και ιστορικό επιτυχίας. 

Ο ρόλος των πράσινων πρωτοβουλιών στην εικόνα μιας επιχείρησης

Η υιοθέτηση πράσινων πρωτοβουλιών μπορεί να ενισχύσει την εικόνα μιας επιχείρησης καθώς σήμερα η οικολογική συνείδηση θεωρείται δεδομένη σε επιχειρήσεις που θέλουν να επιδείξουν κύρος και αξιοπιστία. Πολλές ιστορίες επιτυχίας αφορούν επιχειρήσεις που έχουν καταφέρει να βελτιώσουν την εικόνα και τη φήμη τους μέσω της δέσμευσής τους για αειφορία.

Οι κινήσεις που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα εκτιμώνται και από τα στελέχη που αισθάνονται ότι εργάζονται σε μια σύγχρονη επιχείρηση  που φροντίζει για το μέλλον και την εξασφάλιση βιώσιμων ανέσεων για στους εργαζόμενους της.  Ένα βιώσιμο, σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον,  τονώνει το ηθικό και είναι ικανό να προσελκύει ταλέντα και να τα διατηρεί.

Συμπέρασμα

Ο συνδυασμός φωτοβολταϊκών στεγάστρων και φορτιστών EV αποτελεί στρατηγική επένδυση στο μέλλον των επιχειρήσεων. Τα πλεονεκτήματά τους είναι σαφή: ενισχυμένη βιωσιμότητα, εξοικονόμηση κόστους και ικανοποίηση των πελατών.

Η MGD Energy είναι Νο1 σε έργα ενεργειακού συμψηφισμού στην Ελλάδα. Διαθέτει 13+ χρόνια εμπειρίας σε μεγάλα έργα παραγωγής ενέργειας, συστήματα ενεργειακού συμψηφισμού (230+ έργα net metering) και υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης (300 έργα σε όλη την Ελλάδα). 

H εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτροκίνησης που περιλαμβάνουν Σταθμούς Φόρτισης και Στέγαστρα με Φωτοβολταϊκά Συστήματα για επαγγελματική ή οικιακή χρήση. Κάθε λύση συνοδεύεται από προηγμένες υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία των Σταθμών. 

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μιλήσουμε για τη λύση Ηλεκτροκίνησης που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας κι ένας εκπρόσωπος της MGD Energy θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα.