Η MGD Energy βραβεύτηκε στα Environmental Awards 2015 για τη σημαντική συμβολή της στην προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία, η οποία επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου φάσματος υπηρεσιών που εξασφαλίζουν βιώσιμα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Intercontinental με την παρουσία σημαντικών εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου και του κλάδου της ενέργειας, η MGD Energy ξεχώρισε κατακτώντας το Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία: Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών & Σύμβουλοι – Energy Services Companies & Consultants.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MGD Energy κ. Παναγιώτης Μουρτοπάλλας, δήλωσε σχετικά: ” Η σημερινή διάκριση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για ολόκληρη την ομάδα της MGD Energy. Στόχος μας είναι η παροχή ενός ολοκληρωμένου φάσματος υπηρεσιών, υψηλής ποιότητας, με σκοπό να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις στους πελάτες μας για κτίρια βιώσιμα και ενεργειακά αποδοτικά. Θα συνεχίσουμε να ενσωματώνουμε καινοτόμες υπηρεσίες στην ολιστική μας προσέγγιση, οι οποίες θα συμβάλλουν ολοένα και περισσότερο στην αειφορία και την επιτυχία των πελατών μας “.

Η MGD Energy Τεχνική Ενεργειακή ΑΕ έχει κύριες δραστηριότητες στους κλάδους της Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιρίων και στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Οι πυλώνες ανάπτυξής της είναι η Εξοικονόμηση Ενέργειας μέσω εφαρμογής ενός φάσματος υπηρεσιών και η παραγωγή καθαρής ενέργειας μέσω κατασκευής έργων ΑΠΕ.

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η εταιρεία έχει κατασκευάσει σχεδόν 9,5MW ΦωτοβολταΙκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για λογαριασμό πελατών της. Προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης με έργα συνολικής ισχύος 15MW στο χαρτοφυλάκιό της, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται και σε άλλες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η Αιολική και η Βιομάζα. Τα κατασκευασμένα έργα ΑΠΕ της εταιρείας παράγουν κάθε έτος σχεδόν 14500MWh καθαρής ενέργειας.

Στον τομέα των κτιρίων, η MGD Energy δημιούργησε ένα φάσμα συνδυασμένων υπηρεσιών, που εξασφαλίζει την αξιόπιστη εφαρμογή ενός συνολικού και ολοκληρωμένου προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης σε ένα κτίριο. Οι υπηρεσίες της εταιρείας στον κτιριακό τομέα αφορούν σε κτίρια οικιστικού χαρακτήρα (eco living), εμπορικά / επαγγρματικά (eco building) και Βιοτεχνίες / Βιομηχανίες (eco industry). Με την εφαρμογή του συνόλου των υπηρεσιών στα μέχρι σήμερα έργα της εταιρείας στον κτιριακό τομέα, εξοικονομούνται κάθε έτος περίπου 250MWh ηλεκτρικής ενέργειας.

Η MGD Energy με την εφαρμογή των παρακάτω υπηρεσιών δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για την ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου, που βασίζεται στην ολιστική αντιμετώπιση:
ΕλέγχωΠαρεμβαίνωΠαρακολουθώΣυντηρώ.

Το φάσμα υπηρεσιών που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε κτιρίου ανάλογα με τη χρήση του, είναι το εξής:

  • Τεχνικός Ενεργειακός Έλεγχος Κτιρίου με διενέργεια εξειδικευμένων μετρήσεων με διακριβωμένα ιδιόκτητα όργανα της επιχείρησης βάσει αναλυτικών τεχνικών οδηγιών προς το προσωπικό σε όλα τα συστήματα του κτιρίου. Ανάλυση των μετρήσεων και εξαγωγή πιθανών προβλημάτων και δυναμικού εξοικονόμησης του κτιρίου.
  • Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου που περιλαμβάνει τις απαραίτητες μελέτες των επιλεγμένων παρεμβάσεων, την επιλογή και προμήθεια των υλικών και του εξοπλισμού, καθώς και την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων ( Κτιριακό κέλυφος, Φωτισμός, Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, Θέρμανση-Ψύξη, Ζεστά νερά χρήσης, Αυτοματισμοί, ΑΠΕ ).
  • Ενεργειακή Παρακολούθηση Κτιρίου με εγκατάσταση μετρητών ( ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, νερό ή άλλων μεγεθών για εξειδικευμένες εφαρμογές ) και παρακολούθησή του σε πραγματικό χρόνο. Βελτιστοποίηση της χρήσης του εξοπλισμού και της λειτουργίας του κτιρίου, με εφαρμογή μηνιαίων σεναρίων εξοικονόμησης. Εφαρμογή του αμερικάνικου προτύπου IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol) στις περιπτώσεις που χρειαζόμαστε επιβεβαίωση της εξοικονόμησης που έχει προκύψει μέσω των παρεμβάσεων.
  • Συντήρηση Κτιρίου με σύνταξη πλήρως δομημένου πλάνου λειτουργίας και Συντήρησης του εγκατεστημένου εξοπλισμού, με στόχο τη διατήρηση των επιπέδων εξοικονόμησης που έχουν επιτευχθεί.
  • Προμήθεια Ενέργειας

Η προσέγγιση της MGD Energy είναι μια ολιστική προσέγγιση ουσιαστικής και στοχευόμενης ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού δυναμικού της χώρας μας. Οι υπηρεσίες της εταιρείας λαμβάνουν υπόψη τα προαπαιτούμενα διεθνών πιστοποιήσεων BREEAM, LEED, MINERGY και Passive House σε περίπτωση που το αναβαθμισμένο κτίριο θέλει να λάβει κάποια από τις ανωτέρω διεθνείς πιστοποιήσεις.

Η MGD Energy έχοντας ενσωματώσει τις πιο σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογίες έχει δημιουργήσει το σύνολο των υπηρεσιών, οι οποίες συνθέτουν τη βέλτιστη μεθοδολογία ενεργειακής αναβάθμισης ενός κτιρίου.

Για περισσότερες Πληροφορίες σχετικά με τις Βραβεύσεις και τους Νικητές: http://www.environmentalawards.gr/