Η MGD Energy συμμετέχει στην Ημερίδα που διοργανώνει η ClosetheLoop με την υποστήριξη του ΣΕΒ:Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και του CSR In Greece με θέμα “Ecolabels και Εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο”.

Την MGD Energy θα εκπροσωπήσει ο κος Παναγιώτης Μουρτοπάλλας, co-founder και CEO της εταιρείας.

Σκοπός της Ημερίδας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου “Σύστημα επιλογής Οικολογικής Σήμανσης – Ecolabel Decision Support System (EDSS)”, που εκπονείται από την close the Loop σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς και η δημιουργία διαλόγου γύρω από τη σημασία της οικολογικής σήμανσης ως εργαλείο ανταγωνιστικότητας για τις Ελληνικές εξαγωγές.

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπροσώπους μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εξαγωγικό χαρακτήρα, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων με αντικείμενο την Περιβαλλοντική Διαχείριση, τη Βιωσιμότητα και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Παρόλο που τα ecolabels αφορούν σε επιχειρήσεις πολλών κλάδων, το EDSS επικεντρώνεται σε επιχειρήσεις από τους τρεις βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας:Αγροτικά προϊόντα, Τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες, Κατασκευαστικά υλικά και Κτίρια.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας περιλαμβάνει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας από την ομάδα του έργου, καθώς και η παρουσίαση από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις της στρατηγικής τους για την οικολογική σήμανση και της σημασίας των αποτελεσμάτων της έρευνας σε αυτήν. Επίσης, θα συμεττέχουν με παρουσιάσεις Φορείς προώθησης της βιωσιμότητας σε επιχειρήσεις καθώς και Οργανισμοί διαχείρισης οικολογικών σημάτων.

Το ερευνητικό έργο EDSS

To EDSS είναι ένα τριετές ερευνητικό πρόγραμμα ( 2012 – 2015 )που έχει ως στόχο να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να επιλέξουν το καταλληλότερο ecolabel για αυτές και τα προϊόντα τους, μέσω της ανάπτυξης ενός πρωτοποριακού και καινοτόμου Συστήματος Επιλογής Οικολογικής Σήμανσης.

Στην έρευνα συμμετέχουν ελληνικές εταιρείες ως μελέτες περίπτωσης , τα χαρακτηριστικά των οποίων αντιστοιχούν με το ευρύτερο προφίλ των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.

H ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 20/05/2014, 10:00 – 13:00,  στο Ξενοδοχείο Ava Hotel, Λυσικράτους 9-11, Πλάκα, Αθήνα.

 

Με την υποστήριξη: