mgd-banner-res

Η ανάπτυξη της MGD Energy, με κατασκευασμένα έργα σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, μας έδωσε τη δυνατότητα να λειτουργούμε και να συντηρούμε περισσότερους από 70 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος άνω των 20MW.

Η υπηρεσία RES Operation & Maintenance αποτελεί μια αξιόπιστη υπηρεσία εξαιτίας του know – how της εταιρείας , καθώς και των εξαιρετικών αποτελεσμάτων παραγωγής ενέργειας των έργων που λειτουργούμε και συντηρούμε, πολλά εκ των οποίων είναι κατασκευής μας.

Η MGD Energy είναι πιστοποιημένη για Συντήρηση Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 και ISO 14001:2004.

H MGD Energy διαθέτει σταθμούς βάσης συντήρησης καλύπτοντας το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζει αμεσότητα και διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή παραγωγή του Φωτοβολταϊκού σας Σταθμού. 

contacttel

  

 

MGD Map Greece

Το έμπειρο προσωπικό μας σε συνδυασμό με την τεχνολογία αποτελεί τις παραμέτρους επιτυχίας , οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες μας να αποκτήσουν τις υψηλότερες αποδόσεις και τα μέγιστα κέρδη που προκύπτουν από τον κύκλο ζωής της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. 

Οι υπηρεσίες μας

table-Ape final

 

Απομακρυσμένη παρακολούθηση Φωτοβολταϊκού Σταθμού 

Υπηρεσία παρακολούθησης Φωτοβολταϊκού Σταθμού βάσει του ήδη εγκατεστημένου συστήματος τηλεμετρίας

Απομακρυσμένη παρακολούθηση Φωτοβολταϊκού Σταθμού με χρήση προηγμένου λογισμικού

Προηγμένη υπηρεσία παρακολούθησης Φωτοβολταϊκού Σταθμού. Μετρήσεις και παρακολούθηση πάνω από 500 παραμέτρων του σε πραγματικό χρόνο βάσει της καινοτόμου πλατφόρμας της εταιρείας Intelen. Συγκρίσεις απόδοσης του σταθμού με βάση τις πραγματικές μετρούμενες μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, διασταύρωση της απόδοσης με παρακείμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς και πολλές άλλες δυνατότητες, οι οποίες προστατεύουν την επένδυσή σας. Υπολογισμός του Performance Ratio του Φωτοβολταϊκού Σταθμού. 

Συντήρηση & Έλεγχος Ηλεκτρολογικού ( Χαμηλή Τάση ) και Μηχανολογικού εξοπλισμού 

Σε αυτό τον εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

 • Το στηρικτικό σύστημα και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

  Σύσφιξη συγκρατητών, σύσφιξη των βάσεων, παχυμέτρηση βάσεων, μέτρηση κλίσης πάνελ και γωνιών τοποθέτησης, έλεγχος οξειδώσεων , έλεγχος και επιδιοσθώσεις περίφραξης, έλεγχος στηρίξεων των καλωδίων, έλεγχος και λίπανση τυχόν κινούμενων μερών, έλεγχος και σωστή λειτουργία κινητήρων.

 • Συστοιχίες πλαισίων

  Μετρήσεις των τάσεων και των ρευμάτων  των στοιχειοσειρών, αντιστάσεις μόνωσης καλωδίων, αντίστασης γείωσης , 

 • Μετατροπείς

  Έλεγχος συνδέσεων και ορθών ενδείξεων του κάθε μετατροπέα. Καθαρισμός του εξοπλισμού .

 • Ηλεκτρολογικοί πίνακες και υποπίνακες

  Έλεγχος διακοπτών φορτίου, μικροαυτομάτων, αυτομάτων διακοπτών ισχύος. Έλεγχος της λειτουργίας των απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων. Έλεγχος της καθαριότητας των πινάκων.

 • Καλώδια, συνδέσεις 

  Έλεγχος και σύσφιξη όλων των συνδέσεων AC/DC στους ηλεκτρολογικούς πίνακες και τους μετατροπείς. Έλεγχος και επιδιορθώσεις φρεατίων καλωδίων.

Πλήρη Συντήρηση και on site επίβλεψη του Φωτοβολταϊκού Σταθμού. Οι έλεγχοι και οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με διακριβωμένα όργανα ( ηλεκτρολογικές μετρήσεις, μέτρηση ροπής σύσφιξης των βάσεων, κ.α.), σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ62446:2009.

Γενικός έλεγχος πεδίων Μέσης Τάσης / Μετασχηματιστής

 Πλήρης έλεγχος και συντήρηση των πεδίων Μέσης Τάσης και του Μετασχηματιστή ( διακοπτών, μηχανισμών οπλισμού διακοπής των διακοπτών , μηχανικών μανδαλώσεων, των επαφών των διακοπτών, των πηνίων εργασίας, στάθμης ελαίου του μετασχηματιστή κ.α. )

Πλύσιμο Φωτοβολταϊκών Πλαισίων

Πλύσιμο των φωτοβολταικών πλαισίων με απιονισμένο νερό  τηρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Αποψίλωση Αγροτεμαχίου

 Έλεγχος βλάστησης και αποψίλωση του αγροτεμαχίου με στόχο να μην προκαλούνται προβλήματα εξαιτίας της βλάστησης , αλλά και την διατήρηση της εύκολης προσβασιμότητας των εγκαταστάσεων του Φωτοβολταϊκού Σταθμού. Έλεγχος για προβλήματα από παράσιτα ή λόγω αυξημένης βλάστησης.

Συγκεκριμένες χρεώσεις για αποκατάσταση βλαβών

Προαιρετικές Υπηρεσίες ( αν δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο συντήρησης που έχετε επιλέξει )

 • Πλύσιμο φωτοβολταϊκών πλαισίων 
 • Αποψίλωση Αγροτεμαχίου
 • Διαχείριση Εγγυήσεων Εξοπλισμού
 • Θερμογραφικός Έλεγχος εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

 

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας ενημερώσουμε πλήρως για τα προγράμματα της εταιρείας μας που αφορούν στη συντήρηση των Φωτοβολταϊκών Σταθμών, καθώς και για τις πιστοποιημένες διαδικασίες που ακολουθούμε κατά την εφαρμογή τους.

 

Νέα

capitalgr

Πηγή: capital.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/06/2018


H MGD Energy ολοκλήρωσε τη μελέτη εφαρμογής και την κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα έργα του τελευταίου πιλοτικού διαγωνισμού της ΡΑΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1MW εγκαταστάθηκε στο Άργος Ορεστικό στο Νομό Καστοριάς και συνδέθηκε στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ την 24/05/2018. Το έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΕΝ 62446.

Περισσότερα...

energypress

Πηγή: energypress.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/04/2018


H MGD Energy SA ολοκλήρωσε την αδειοδότηση, τη μελέτη και την κατασκευή ακόμα ενός έργου Net-Metering ισχύος 67,5 kW. Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος Net Metering αποτελεί επένδυση της εταιρίας «Freddo S.A.» και έχει εγκατασταθεί στη βιομηχανική στέγη των εγκαταστάσεών της στον Άγιο Στέφανο.

Περισσότερα...

sourses hover

Το πρόγραμμα Ενεργειακού Συμψηφισμού ή Net Metering με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο μείωσης του ενεργειακού κόστους για κατοικίες και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα αν συνδυαστεί κτίρια με σημαντικές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε εκπληκτικά αποτελέσματα εξοικονόμησης.

Διαβάστε παρακάτω όλες τις κρίσιμες παραμέτρους επιλογής του κατάλληλου φωτοβολταϊκού συστήματος, καθώς και τα σημαντικότερα σημεία του προγράμματος Ενεργειακού Συμψηφισμού.

Περισσότερα...

mgd icon

H MGD Τεχνική Ενεργειακή ΑΕ, ως εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών escoregistry.gr με αριθμό μητρώου 34 στην υποκατηγορία Α2, χαιρετίζει την κατάθεση του Νομοσχεδίου προς συζήτηση στη Βουλή για την Ενεργειακή Απόδοση και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ουσιαστικά, πρόκειται για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, που προβλέπει πως τα κράτη – μέλη θα πρέπει να ικανοποιήσουν σαφείς στόχους εξοικονόμησης μέσω μέτρων ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε νοικοκυριά, κτίρια, βιομηχανίες και μέσα μεταφοράς, από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Την Πέμπτη 29/10 ξεκινά στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου. 

Περισσότερα...

espa1420 ban

Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και εντάσσεται στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3γ: «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών».  

 

Περισσότερα...

news-mgd-banner-res

H MGD Τεχνική Ενεργειακή ΑΕ παρακολουθεί και συντηρεί 65 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς συνολικής ισχύος 20MW.

Η εταιρεία έχοντας αναπτύξει ευρύ δίκτυο Σταθμών Υποστήριξης σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια διασφαλίζει στους επενδυτές την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων και τη μέγιστη δυνατή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των Φωτοβολταϊκών Σταθμών.  

 

Περισσότερα...

EnvironmentalAward Bronze

Η MGD Energy βραβεύτηκε στα Environmental Awards 2015 για τη σημαντική συμβολή της στην προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία, η οποία επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου φάσματος υπηρεσιών που εξασφαλίζουν βιώσιμα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Intercontinental με την παρουσία σημαντικών εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου και του κλάδου της ενέργειας, η MGD Energy ξεχώρισε κατακτώντας το Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία: Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών & Σύμβουλοι - Energy Services Companies & Consultants.  

 

 

Περισσότερα...

ypekajpg

Η MGD Energy καταχωρήθηκε στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών με αριθμό μητρώου 34, υπαγόμενη στην υποκατηγορία Α2.  

Ο στόχος της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ενισχύεται σε σημαντικό βαθμό με την ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχουν οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, οι οποίες, διαθέτοντας κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία, αναλαμβάνουν την υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις τελικών καταναλωτών.

Περισσότερα...

qualitynet-logo

Η MGD Energy πιστή στις εταιρικές δεσμεύσεις της για προσαρμοσμένες υπηρεσίες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εφαρμογής με στόχο την Εξοικονόμηση ενέργειας για κτίρια Βιώσιμα και Ενεργειακά Αποδοτικά, εντάχθηκε στο Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών και ενεργών Πολιτών Quality Net

Το QualityNet Foundation (QNF) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που προωθεί την Κοινωνική Υπευθυνότητα, λειτουργώντας ως κοινωνικός διαμεσολαβητής με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Βάση του συνεχιζόμενου αιτήματος  για υπεύθυνη συμπεριφορά στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο και καθοδηγούμενοι από αξίες όπως η διαφάνεια και η ακεραιότητα, υποστηρίζει έμπρακτα τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες αρχές και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, στην προσπάθειά τους να συμπεριλάβουν βιώσιμες πρακτικές στις επιχειρηματικές τους στρατηγικές και στην καθημερινή τους ζωή. Έτσι, αποσκοπεί να ενημερώσει, να αφυπνίσει και να εμπνεύσει όλους τους αρμόδιους συμμέτοχους σε ένα συνεχή διάλογο, με απώτερο σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.

Περισσότερα...

Newsletter

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε τα νέα μας και κερδίστε εκπτώσεις στις υπηρεσίες μας.