mgd-banner-geniko

Υπηρεσίες mgd

Η MGD Energy Τεχνική Ενεργειακή Εταιρεία ιδρύθηκε από μηχανικούς με όραμα τον εκσυγχρονισμό στον τρόπο μελέτης και κατασκευής Τεχνικών Έργων. Στον τομέα αυτό η εταιρεία μας αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τον σχεδιασμό, μελέτη και υλοποίηση έργων, με γνώμονα την ορθή εκμετάλλευση πόρων και ενέργειας.

Βασική μας φιλοσοφία είναι οι υπηρεσίες μας να είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε έργου, με στόχο να εφαρμόζεται η τεχνογνωσία που διαθέτουμε σε συνδυασμό με καινοτόμες λύσεις.

Στόχος μας είναι η δημιουργία βιώσιμων και ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν ένα καλύτερο Περιβάλλον.

Η MGD Energy έχει υλοποιήσει πλήθος έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας , καθώς και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (συνολική ισχύς έργων 10MW).

Η εταιρεία βραβεύτηκε για την καινοτομία των υπηρεσιών της με το Χάλκινο Βραβείο στα αναγνωρισμένα Environmental Awards 2015.

EnvironmentalAward Bronze nb

Ο κάθε τύπος κτιρίου καλύπτεται από τις ομάδες υπηρεσιών μας eco living (κατοικία, οικιστικά συγκροτήματα), eco building (εμπορικά/επαγγελματικά κτίρια) και eco industry (κτίρια Βιοτεχνίας/ Βιομηχανίας) αντίστοιχα.

Η φιλοσοφία μας eco living καλύπτει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις μελέτης και κατασκευής μιας νέας κατοικίας ή της ενεργειακής αναβάθμισης μιας υφιστάμενης. Με γνώμονα το υψηλό επίπεδο διαβίωσης και την ελαχιστοποίηση των λειτουργικών εξόδων  της κατοικίας σας, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τις κατάλληλες λύσεις.

Η ολιστική μας προσέγγιση eco building, ενσαρκώνει την φιλοσοφία μας για αειφόρο εξοικονόμηση (sustainability) σε κτίρια εμπορικού τύπου. Βασισμένη σε διεθνή πρότυπα και σε συνεργασία τόσο με οίκους πιστοποίησης όσο και με φορείς διαπίστευσης αειφορίας, η υπηρεσία eco building μέσω κυκλικών διεργασιών προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε εμπορικού κτιρίου.

Η eco industry προσέγγισή μας για τη σύγχρονη Βιοτεχνία / Βιομηχανία αποτελείται από διαφορετικές υπηρεσίες που αλληλοσυμπληρώνονται, ώστε σύμφωνα με τις ανάγκες των χώρων γραφείων και των χώρων της παραγωγής να προσαρμόζονται οι προτάσεις και οι εξειδικευμένες λύσεις που υλοποιούμε.

Το φάσμα υπηρεσιών που εφαρμόζεται στους τρεις τομείς eco living, eco building, eco industry είναι

για νέα κτίρια:

  • Μελέτη, Αδειοδότηση και Κατασκευή σύγχρονων και ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων

, ενώ για υφιστάμενα κτίρια:

  • Τεχνικός Ενεργειακός Έλεγχος με διενέργεια εξειδικευμένων μετρήσεων
  • Ενεργειακή Αναβάθμιση με υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων 
  • Ενεργειακή Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο & ανάλυση
  • Συντήρηση των συστημάτων του κτιρίου
  • Προμήθεια ενέργειας με επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή 

 

Η MGD Energy είναι κάτοχος Εργοληπτικού πτύχιου 1ης τάξης για Ηλεκτρομηχανολογικά, Βιομηχανικά και Ενεργειακά έργα και εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ( ΜΕΕΠ ) με αριθμό μητρώου: 28803.

Πιστοποιήσεις

Η MGD Energy είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015ISO 14001:2015 και κατά OHSAS 18001:2007, για το σύνολο των υπηρεσιών της. Δείτε τις πιστοποιήσεις:

 
 

Πολιτική Εταιρείας

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Νέα

capitalgr

Πηγή: capital.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/06/2018


H MGD Energy ολοκλήρωσε τη μελέτη εφαρμογής και την κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα έργα του τελευταίου πιλοτικού διαγωνισμού της ΡΑΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1MW εγκαταστάθηκε στο Άργος Ορεστικό στο Νομό Καστοριάς και συνδέθηκε στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ την 24/05/2018. Το έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΕΝ 62446.

Περισσότερα...

energypress

Πηγή: energypress.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/04/2018


H MGD Energy SA ολοκλήρωσε την αδειοδότηση, τη μελέτη και την κατασκευή ακόμα ενός έργου Net-Metering ισχύος 67,5 kW. Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος Net Metering αποτελεί επένδυση της εταιρίας «Freddo S.A.» και έχει εγκατασταθεί στη βιομηχανική στέγη των εγκαταστάσεών της στον Άγιο Στέφανο.

Περισσότερα...

sourses hover

Το πρόγραμμα Ενεργειακού Συμψηφισμού ή Net Metering με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο μείωσης του ενεργειακού κόστους για κατοικίες και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα αν συνδυαστεί κτίρια με σημαντικές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε εκπληκτικά αποτελέσματα εξοικονόμησης.

Διαβάστε παρακάτω όλες τις κρίσιμες παραμέτρους επιλογής του κατάλληλου φωτοβολταϊκού συστήματος, καθώς και τα σημαντικότερα σημεία του προγράμματος Ενεργειακού Συμψηφισμού.

Περισσότερα...

mgd icon

H MGD Τεχνική Ενεργειακή ΑΕ, ως εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών escoregistry.gr με αριθμό μητρώου 34 στην υποκατηγορία Α2, χαιρετίζει την κατάθεση του Νομοσχεδίου προς συζήτηση στη Βουλή για την Ενεργειακή Απόδοση και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ουσιαστικά, πρόκειται για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, που προβλέπει πως τα κράτη – μέλη θα πρέπει να ικανοποιήσουν σαφείς στόχους εξοικονόμησης μέσω μέτρων ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε νοικοκυριά, κτίρια, βιομηχανίες και μέσα μεταφοράς, από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Την Πέμπτη 29/10 ξεκινά στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου. 

Περισσότερα...

espa1420 ban

Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και εντάσσεται στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3γ: «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών».  

 

Περισσότερα...

news-mgd-banner-res

H MGD Τεχνική Ενεργειακή ΑΕ παρακολουθεί και συντηρεί 65 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς συνολικής ισχύος 20MW.

Η εταιρεία έχοντας αναπτύξει ευρύ δίκτυο Σταθμών Υποστήριξης σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια διασφαλίζει στους επενδυτές την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων και τη μέγιστη δυνατή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των Φωτοβολταϊκών Σταθμών.  

 

Περισσότερα...

EnvironmentalAward Bronze

Η MGD Energy βραβεύτηκε στα Environmental Awards 2015 για τη σημαντική συμβολή της στην προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία, η οποία επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου φάσματος υπηρεσιών που εξασφαλίζουν βιώσιμα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Intercontinental με την παρουσία σημαντικών εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου και του κλάδου της ενέργειας, η MGD Energy ξεχώρισε κατακτώντας το Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία: Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών & Σύμβουλοι - Energy Services Companies & Consultants.  

 

 

Περισσότερα...

ypekajpg

Η MGD Energy καταχωρήθηκε στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών με αριθμό μητρώου 34, υπαγόμενη στην υποκατηγορία Α2.  

Ο στόχος της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ενισχύεται σε σημαντικό βαθμό με την ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχουν οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, οι οποίες, διαθέτοντας κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία, αναλαμβάνουν την υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις τελικών καταναλωτών.

Περισσότερα...

qualitynet-logo

Η MGD Energy πιστή στις εταιρικές δεσμεύσεις της για προσαρμοσμένες υπηρεσίες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εφαρμογής με στόχο την Εξοικονόμηση ενέργειας για κτίρια Βιώσιμα και Ενεργειακά Αποδοτικά, εντάχθηκε στο Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών και ενεργών Πολιτών Quality Net

Το QualityNet Foundation (QNF) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που προωθεί την Κοινωνική Υπευθυνότητα, λειτουργώντας ως κοινωνικός διαμεσολαβητής με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Βάση του συνεχιζόμενου αιτήματος  για υπεύθυνη συμπεριφορά στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο και καθοδηγούμενοι από αξίες όπως η διαφάνεια και η ακεραιότητα, υποστηρίζει έμπρακτα τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες αρχές και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, στην προσπάθειά τους να συμπεριλάβουν βιώσιμες πρακτικές στις επιχειρηματικές τους στρατηγικές και στην καθημερινή τους ζωή. Έτσι, αποσκοπεί να ενημερώσει, να αφυπνίσει και να εμπνεύσει όλους τους αρμόδιους συμμέτοχους σε ένα συνεχή διάλογο, με απώτερο σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.

Περισσότερα...

Newsletter

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε τα νέα μας και κερδίστε εκπτώσεις στις υπηρεσίες μας.