mgd-banner-geniko

Υπηρεσίες mgd

sourses hover

Το πρόγραμμα Ενεργειακού Συμψηφισμού ή Net Metering με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο μείωσης του ενεργειακού κόστους για κατοικίες και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα αν συνδυαστεί κτίρια με σημαντικές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε εκπληκτικά αποτελέσματα εξοικονόμησης.

Διαβάστε παρακάτω όλες τις κρίσιμες παραμέτρους επιλογής του κατάλληλου φωτοβολταϊκού συστήματος, καθώς και τα σημαντικότερα σημεία του προγράμματος Ενεργειακού Συμψηφισμού.

 

Η διαστασιολόγηση του συστήματος πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης που πρόκειται να συνδεθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα. Η διαδικασία συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους και τυχόν πλεόνασμα αυτής δεν αποζημιώνεται. Συνεπώς, η τεχνικά άρτια διαστασιολόγηση του συστήματος είναι εξαιρετικά σημαντική.

Επιπρόσθετα, με τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες ενός κτιρίου, το ενεργειακό προφίλ του κτιρίου αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην επιλογή του κατάλληλου φωτοβολταϊκού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του κτιρίου, οι ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας που εμφανίζουν τη σημαντικότερη κατανάλωση αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες στην επιλογή της κατάλληλης ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήματος για την εγκατάσταση. Αν, για παράδειγμα, κάποιες χρήσεις (π.χ. μαγείρεμα με ηλεκτρική κουζίνα, πλυντήριο, κλπ ή ώρες λειτουργίας επιχείρησης) γίνονται τις ώρες ηλιοφάνειας και η ζήτηση καλύπτεται απ’ ευθείας από το φωτοβολταϊκό και όχι με απορρόφηση ενέργειας από το δίκτυο, η τιμή συμψηφισμού μεγαλώνει, οπότε υπάρχει και σημαντικά μεγαλύτερο όφελος.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αποπληρωμή του συστήματος γίνεται μεταξύ 8-10 ετών, ενώ το συμβόλαιο με τον Πάροχο Ηλεκτρικής Ενέργειας έχει διάρκεια τα 25 έτη. Συνεπώς, η εξοικονόμηση συνεχίζει για περίπου 15 επιπλέον έτη. Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η επένδυση σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα έχει ένα μέσο βαθμό απόδοσης της τάξης του 10%.

Φυσικά οι αποδόσεις και ο χρόνος απόσβεσης εξαρτάται κυρίως από το τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας που έχει ο καταναλωτής που θα εγκαταστήσει το σύστημα αυτοπαραγωγής και τη χρήση του κτιρίου.

Σημαντικά Στοιχεία του προγράμματος Net Metering

  • Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης, ενώ επιτρέπεται η εγκατάσταση τόσο σε κτίρια όσο και επί γηπέδου.
  • Το όριο ισχύος τίθεται στα 20kW για το διασυνδεδεμένο σύστημα ή μέχρι 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ορίου των 20kW.
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν την κυριότητα, είτε εκμισθώνουν το χώρο εγκατάστασης (δεν ισχύει στο Ειδικό Πρόγραμμα Φ/Β σε κτίρια)

Επενδύοντας στη στέγη σας εξασφαλίζετε:

  • Δραματική μείωση ή μηδενισμός του κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Δεν εξαρτάστε από εγγυημένη τιμή ( feed in Tariff ) μιας και πραγματοποιείται Ενεργειακός Συμψηφισμός
  • Δεν είστε εκτεθειμένος σε μελλοντικές αυξήσεις των τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Δυνατότητα για μηδενικό κόστος και για τη θέρμανση/ψύξη του κτιρίου σε περίπτωση συνδυασμού του φωτοβολταϊκού συστήματος με αντλίας θερμότητας
  • Προστασία του περιβάλλοντος

Η MGD Energy διαθέτει σημαντική εμπειρία έχοντας κατασκευάσει περισσότερα από 10MW φωτοβολταϊκών σταθμών και συντηρώντας περισσότερα από 20MW σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια. Η εταιρεία μπορεί να σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης, προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων με εξαιρετική ποιότητα παροχής υπηρεσίας σε όλα τα στάδια.

Η MGD Energy είναι πιστοποιημένη για Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 και ISO 14001:2004, ενώ διαθέτει σταθμούς βάσης υποστήριξης των υπηρεσιών της, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

 Επικοινωνήστε μαζί μας για μελέτη του δικού σας ακινήτου ή για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

 contacttel

 

 

Νέα

capitalgr

Πηγή: capital.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/06/2018


H MGD Energy ολοκλήρωσε τη μελέτη εφαρμογής και την κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα έργα του τελευταίου πιλοτικού διαγωνισμού της ΡΑΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1MW εγκαταστάθηκε στο Άργος Ορεστικό στο Νομό Καστοριάς και συνδέθηκε στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ την 24/05/2018. Το έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΕΝ 62446.

Περισσότερα...

energypress

Πηγή: energypress.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/04/2018


H MGD Energy SA ολοκλήρωσε την αδειοδότηση, τη μελέτη και την κατασκευή ακόμα ενός έργου Net-Metering ισχύος 67,5 kW. Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος Net Metering αποτελεί επένδυση της εταιρίας «Freddo S.A.» και έχει εγκατασταθεί στη βιομηχανική στέγη των εγκαταστάσεών της στον Άγιο Στέφανο.

Περισσότερα...

sourses hover

Το πρόγραμμα Ενεργειακού Συμψηφισμού ή Net Metering με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο μείωσης του ενεργειακού κόστους για κατοικίες και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα αν συνδυαστεί κτίρια με σημαντικές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε εκπληκτικά αποτελέσματα εξοικονόμησης.

Διαβάστε παρακάτω όλες τις κρίσιμες παραμέτρους επιλογής του κατάλληλου φωτοβολταϊκού συστήματος, καθώς και τα σημαντικότερα σημεία του προγράμματος Ενεργειακού Συμψηφισμού.

Περισσότερα...

mgd icon

H MGD Τεχνική Ενεργειακή ΑΕ, ως εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών escoregistry.gr με αριθμό μητρώου 34 στην υποκατηγορία Α2, χαιρετίζει την κατάθεση του Νομοσχεδίου προς συζήτηση στη Βουλή για την Ενεργειακή Απόδοση και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ουσιαστικά, πρόκειται για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, που προβλέπει πως τα κράτη – μέλη θα πρέπει να ικανοποιήσουν σαφείς στόχους εξοικονόμησης μέσω μέτρων ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε νοικοκυριά, κτίρια, βιομηχανίες και μέσα μεταφοράς, από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Την Πέμπτη 29/10 ξεκινά στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου. 

Περισσότερα...

espa1420 ban

Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και εντάσσεται στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3γ: «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών».  

 

Περισσότερα...

news-mgd-banner-res

H MGD Τεχνική Ενεργειακή ΑΕ παρακολουθεί και συντηρεί 65 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς συνολικής ισχύος 20MW.

Η εταιρεία έχοντας αναπτύξει ευρύ δίκτυο Σταθμών Υποστήριξης σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια διασφαλίζει στους επενδυτές την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων και τη μέγιστη δυνατή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των Φωτοβολταϊκών Σταθμών.  

 

Περισσότερα...

EnvironmentalAward Bronze

Η MGD Energy βραβεύτηκε στα Environmental Awards 2015 για τη σημαντική συμβολή της στην προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία, η οποία επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου φάσματος υπηρεσιών που εξασφαλίζουν βιώσιμα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Intercontinental με την παρουσία σημαντικών εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου και του κλάδου της ενέργειας, η MGD Energy ξεχώρισε κατακτώντας το Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία: Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών & Σύμβουλοι - Energy Services Companies & Consultants.  

 

 

Περισσότερα...

ypekajpg

Η MGD Energy καταχωρήθηκε στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών με αριθμό μητρώου 34, υπαγόμενη στην υποκατηγορία Α2.  

Ο στόχος της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ενισχύεται σε σημαντικό βαθμό με την ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχουν οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, οι οποίες, διαθέτοντας κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία, αναλαμβάνουν την υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις τελικών καταναλωτών.

Περισσότερα...

qualitynet-logo

Η MGD Energy πιστή στις εταιρικές δεσμεύσεις της για προσαρμοσμένες υπηρεσίες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εφαρμογής με στόχο την Εξοικονόμηση ενέργειας για κτίρια Βιώσιμα και Ενεργειακά Αποδοτικά, εντάχθηκε στο Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών και ενεργών Πολιτών Quality Net

Το QualityNet Foundation (QNF) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που προωθεί την Κοινωνική Υπευθυνότητα, λειτουργώντας ως κοινωνικός διαμεσολαβητής με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Βάση του συνεχιζόμενου αιτήματος  για υπεύθυνη συμπεριφορά στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο και καθοδηγούμενοι από αξίες όπως η διαφάνεια και η ακεραιότητα, υποστηρίζει έμπρακτα τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες αρχές και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, στην προσπάθειά τους να συμπεριλάβουν βιώσιμες πρακτικές στις επιχειρηματικές τους στρατηγικές και στην καθημερινή τους ζωή. Έτσι, αποσκοπεί να ενημερώσει, να αφυπνίσει και να εμπνεύσει όλους τους αρμόδιους συμμέτοχους σε ένα συνεχή διάλογο, με απώτερο σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.

Περισσότερα...

Newsletter

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε τα νέα μας και κερδίστε εκπτώσεις στις υπηρεσίες μας.