mgd-banner-res

Λειτουργία και Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών

Η ανάπτυξη της MGD Energy, με κατασκευασμένα έργα σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, μας έδωσε τη δυνατότητα να λειτουργούμε και να συντηρούμε περισσότερους από 70 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος άνω των 20MW.

Η υπηρεσία RES Operation & Maintenance αποτελεί μια αξιόπιστη υπηρεσία εξαιτίας του know – how της εταιρείας , καθώς και των εξαιρετικών αποτελεσμάτων παραγωγής ενέργειας των έργων που λειτουργούμε και συντηρούμε, πολλά εκ των οποίων είναι κατασκευής μας.

Η MGD Energy είναι πιστοποιημένη για Συντήρηση Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 και ISO 14001:2004.

H MGD Energy διαθέτει σταθμούς βάσης συντήρησης καλύπτοντας το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζει αμεσότητα και διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή παραγωγή του Φωτοβολταϊκού σας Σταθμού. 

contacttel

  

 

MGD Map Greece

Το έμπειρο προσωπικό μας σε συνδυασμό με την τεχνολογία αποτελεί τις παραμέτρους επιτυχίας , οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες μας να αποκτήσουν τις υψηλότερες αποδόσεις και τα μέγιστα κέρδη που προκύπτουν από τον κύκλο ζωής της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. 

Οι υπηρεσίες μας

table-Ape final

 

Απομακρυσμένη παρακολούθηση Φωτοβολταϊκού Σταθμού 

Υπηρεσία παρακολούθησης Φωτοβολταϊκού Σταθμού βάσει του ήδη εγκατεστημένου συστήματος τηλεμετρίας

Απομακρυσμένη παρακολούθηση Φωτοβολταϊκού Σταθμού με χρήση προηγμένου λογισμικού

Προηγμένη υπηρεσία παρακολούθησης Φωτοβολταϊκού Σταθμού. Μετρήσεις και παρακολούθηση πάνω από 500 παραμέτρων του σε πραγματικό χρόνο βάσει της καινοτόμου πλατφόρμας της εταιρείας Intelen. Συγκρίσεις απόδοσης του σταθμού με βάση τις πραγματικές μετρούμενες μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, διασταύρωση της απόδοσης με παρακείμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς και πολλές άλλες δυνατότητες, οι οποίες προστατεύουν την επένδυσή σας. Υπολογισμός του Performance Ratio του Φωτοβολταϊκού Σταθμού. 

Συντήρηση & Έλεγχος Ηλεκτρολογικού ( Χαμηλή Τάση ) και Μηχανολογικού εξοπλισμού 

Σε αυτό τον εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

 • Το στηρικτικό σύστημα και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

  Σύσφιξη συγκρατητών, σύσφιξη των βάσεων, παχυμέτρηση βάσεων, μέτρηση κλίσης πάνελ και γωνιών τοποθέτησης, έλεγχος οξειδώσεων , έλεγχος και επιδιοσθώσεις περίφραξης, έλεγχος στηρίξεων των καλωδίων, έλεγχος και λίπανση τυχόν κινούμενων μερών, έλεγχος και σωστή λειτουργία κινητήρων.

 • Συστοιχίες πλαισίων

  Μετρήσεις των τάσεων και των ρευμάτων  των στοιχειοσειρών, αντιστάσεις μόνωσης καλωδίων, αντίστασης γείωσης , 

 • Μετατροπείς

  Έλεγχος συνδέσεων και ορθών ενδείξεων του κάθε μετατροπέα. Καθαρισμός του εξοπλισμού .

 • Ηλεκτρολογικοί πίνακες και υποπίνακες

  Έλεγχος διακοπτών φορτίου, μικροαυτομάτων, αυτομάτων διακοπτών ισχύος. Έλεγχος της λειτουργίας των απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων. Έλεγχος της καθαριότητας των πινάκων.

 • Καλώδια, συνδέσεις 

  Έλεγχος και σύσφιξη όλων των συνδέσεων AC/DC στους ηλεκτρολογικούς πίνακες και τους μετατροπείς. Έλεγχος και επιδιορθώσεις φρεατίων καλωδίων.

Πλήρη Συντήρηση και on site επίβλεψη του Φωτοβολταϊκού Σταθμού. Οι έλεγχοι και οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με διακριβωμένα όργανα ( ηλεκτρολογικές μετρήσεις, μέτρηση ροπής σύσφιξης των βάσεων, κ.α.), σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ62446:2009.

Γενικός έλεγχος πεδίων Μέσης Τάσης / Μετασχηματιστής

 Πλήρης έλεγχος και συντήρηση των πεδίων Μέσης Τάσης και του Μετασχηματιστή ( διακοπτών, μηχανισμών οπλισμού διακοπής των διακοπτών , μηχανικών μανδαλώσεων, των επαφών των διακοπτών, των πηνίων εργασίας, στάθμης ελαίου του μετασχηματιστή κ.α. )

Πλύσιμο Φωτοβολταϊκών Πλαισίων

Πλύσιμο των φωτοβολταικών πλαισίων με απιονισμένο νερό  τηρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Αποψίλωση Αγροτεμαχίου

 Έλεγχος βλάστησης και αποψίλωση του αγροτεμαχίου με στόχο να μην προκαλούνται προβλήματα εξαιτίας της βλάστησης , αλλά και την διατήρηση της εύκολης προσβασιμότητας των εγκαταστάσεων του Φωτοβολταϊκού Σταθμού. Έλεγχος για προβλήματα από παράσιτα ή λόγω αυξημένης βλάστησης.

Συγκεκριμένες χρεώσεις για αποκατάσταση βλαβών

Προαιρετικές Υπηρεσίες ( αν δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο συντήρησης που έχετε επιλέξει )

 • Πλύσιμο φωτοβολταϊκών πλαισίων 
 • Αποψίλωση Αγροτεμαχίου
 • Διαχείριση Εγγυήσεων Εξοπλισμού
 • Θερμογραφικός Έλεγχος εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

 

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας ενημερώσουμε πλήρως για τα προγράμματα της εταιρείας μας που αφορούν στη συντήρηση των Φωτοβολταϊκών Σταθμών, καθώς και για τις πιστοποιημένες διαδικασίες που ακολουθούμε κατά την εφαρμογή τους.

 

Νέα

energypress

Πηγή: Energypress.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/03/2011

Φωτοβολταϊκό έργο ισχύος 9.9kW σε ταράτσα κτιρίου στην περιοχή του Χαλανδρίου ολοκλήρωσε η MGD Energy στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε Δώματα και Στέγες Κτιρίων».

Χρησιμοποιήθηκαν βάσεις της εταιρίας Schletter GmbH σε διάταξη τραπεζίου που επιτρέπει την ερμάτωση των βάσεων αποφεύγοντας έτσι την διάτρηση της υπάρχουσας μόνωσης.

Περισσότερα...

energypress

Πηγή: Energypress.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03/05/2011

Δυναμική είσοδο στο χώρο της Προμήθειας Ηλεκτρικού ρεύματος πραγματοποιεί η MGD Energy, έχοντας συνάψει στρατηγικής σημασίας συνεργασία με την ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

H HERON γεννήθηκε από τη συνεργασία δύο μεγάλων και αξιόπιστων επενδυτών:

Περισσότερα...

energiagr

Πηγή: Energia.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23/11/2011

Η MGD Energy ανακοίνωσε τη σύνδεση έξι (6) νέων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων συνολικής ισχύος 230 kW.

Συγκεκριμένα:

 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 9.84 kW στην περιοχή: Κρυονέρι Αττικής...
Περισσότερα...

econewsgr

Πηγή: Econews.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/09/2012

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία ολοκλήρωσε την κατασκευή 2 έργων ισχύος 500kW έκαστο σε Αμπελώνα Λάρισας και Λεύκη Καρδίτσας, 2 έργων ισχύος 100 kW το καθένα σε Μέγαρα Αττικής και Βόλο Μαγνησίας, καθώς και οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 120kW.

Επίσης, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή Φωτοβολταϊκών Σταθμών συνολικής ισχύος 2.5 ΜW.

Περισσότερα...

capitalgr

Πηγή: Capital.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/10/2012


Σε μια σημαντική συμφωνία κατέληξαν η Conergy Ελλάδος με την εταιρεία MGD Energy. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι δύο εταιρείες προχώρησαν στην υπογραφή συμφωνίας για την προμήθεια Φωτοβολταϊκών γεννητριών συνολικής ισχύος 1ΜWp στους νομούς Λάρισας και Καρδίτσας. Η πρώτη Φ/Β εγκατάσταση ονομαστικής ισχύος 499,9kWp, θα υλοποιηθεί σε ανοιχτή έκταση στον Αμπελώνα Λαρίσης και θα περιλαμβάνει 2.083 premium Φωτοβολταϊκές γεννήτριες Conergy PowerPlus 240P.

Περισσότερα...

bloomberg-news

Conergy AG (CGYK), a German solar-energy company, and Athens-based MGD Energy plan to operate six solar plants in Greece with a total capacity of 3 megawatts, enough to supply 1,100 households.

The plants will supply as much as 4.3 million kilowatt- hours of electricity a year, according to a statement posted on Conergy’s website today.

Solar-power generation in Greece climbed 65 percent to 724.18 watts in the first half of the year, the state-controlled electricity market operator, known as Lagie, said in July.

Περισσότερα...

img-neo-2

Ολοκληρώθηκε και τέθηκε επιτυχώς σε λειτουργία, τον Σεπτέμβριο του 2013, αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύος 6,4 kVA, το οποίο εγκαταστάθηκε στα νέα γραφεία της εταιρείας APIVITA AEBE στο Βιομηχανικό πάρκο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση που βρίσκεται ενσωματωμένη ως δομικό στοιχείο (building integrated photovoltaic) στο αίθριο του κτιρίου και αποτελεί μία από τις λίγες εγκαταστάσεις αυτού του τύπου στην Ελλάδα. Η εγκατάσταση θα παράγει ετησίως 9.130 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, αποτρέποντας παράλληλα την εκπομπή 6.391 κιλών διοξειδίου του άνθρακα.

Περισσότερα...

ek-2012

Πηγή: Περιοδικό Ελληνικές Κατασκευές

Στο οικόπεδο, επιφάνειας μόλις 200τμ, το υφιστάμενο πέτρινο κτίσμα επιφάνειας 60τμ, μετασχηματίζεται σε ένα καταφύγιο μικρών αποδράσεων των ενήλικων μελών μιας οικογένειας. Μια νέα προσθήκη που δεν προσβάλλει το υφιστάμενο οίκημα αποκαλύπτεται πίσω απο αυτό, χωρίς ενοχικές αντιγραφές παλαιών μορφολογικών στοιχείων, δηλώνοντας τη συνέχιση της δράσης, στον ίδιο τόπο.

Έγινε προσπάθεια μεγένθυνσης και εκσυγχρονισμού του μικρού διαθέσιμου χώρου με προσθήκη ενός κτίσματος 60τμ και διάταξη που να επιτρέπει τη λειτουργία: μιας σύγχρονης κουζίνας - τραπεζαρίας, ενός καθιστικού με εστία, δύο υπνοδωματίων με αποκλειστικό λουτρό, ενός λουτρού ξένων , καθώς και των απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων.

Περισσότερα...

closetheloop

Η MGD Energy συμμετέχει στην Ημερίδα που διοργανώνει η ClosetheLoop με την υποστήριξη του ΣΕΒ:Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και του CSR In Greece με θέμα "Ecolabels και Εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο".

Την MGD Energy θα εκπροσωπήσει ο κος Παναγιώτης Μουρτοπάλλας, co-founder και CEO της εταιρείας.

Σκοπός της Ημερίδας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου "Σύστημα επιλογής Οικολογικής Σήμανσης - Ecolabel Decision Support System (EDSS)", που εκπονείται από την close the Loop σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς και η δημιουργία διαλόγου γύρω από τη σημασία της οικολογικής σήμανσης ως εργαλείο ανταγωνιστικότητας για τις Ελληνικές εξαγωγές.

 

Περισσότερα...

Newsletter

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε τα νέα μας και κερδίστε εκπτώσεις στις υπηρεσίες μας.